Termostatik Vana Nedir?

Termostatik Radyatör Vanası (TRV), radyatörlü (petekli) ısıtma sistemlerinde el ile kumandalı radyatör vanalarının yerine kullanılan otomatik radyatör vanasıdır. Algılayıcı (sensör) ve vana gövdesinden oluşur. Termostatik Radyatör vana algılayıcısı üzerindeki her sayı, derece cinsinden ayarlanabilecek oda sıcaklığına tekabül eder.

TRV sürekli olarak oda sıcaklığını hisseder, oda sıcaklığını istediğiniz değerde sabit tutmak için radyatöre giden suyun miktarını otomatik olarak ayarlar. Oda sıcaklığı ayarlanan değere ulaştığında TRV radyatöre giren sıcak kazan suyunu keser, oda sıcaklığı ayarlanan değerin altına düştüğünde sıcak kazan suyunun radyatöre girmesine müsaade eder. Bu sayede Termostatik Radyatör Vana oda sıcaklığını istediğiniz değerde ayarlama, sabit tutma ve istenildiğinde yeniden ayarlama imkanı verir.

Termostatik Radyatör Vanaları arzu ettiğiniz oda sıcaklığının konforunu evinize taşırken harici (güneş vb.) ve dahili (ortamda bulunan insanlar, çalışan elektrikli cihazlar vb.) kaynaklardan yayılan ısının, oda sıcaklığını arttıran etkilerini algılayarak, gereksiz oda sıcaklık artışının önüne geçer. Oda sıcaklığındaki her 1°C artışın %6 daha fazla enerji sarfiyatı anlamına geldiği göz önüne alındığında, gereksiz ısınmanın engellenmesi sayesinde %30’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlar.

Doğru Tercih

Termostatik Radyatör Vanalarının A sınıfı enerji sertifikasına sahip olması, tasarruf potansiyelinin artması ve hassas sıcaklık kontrolü açısından önemlidir. Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek ıçın merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 21 S’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır. Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili yönetmelikler gereği merkezi sistemlerde, Termostatik Radyatör Vanası 15°C alt sıcaklık ayar özelliğine sahip olmalıdır.

Doğru Kullanım

Algılayıcı üzerindeki rakamlar oda sıcaklığı ayar değerlerini gösterir. 2 Algılayıcı kadranı çevrilerek istenilen oda sıcaklığı ayarlanır. Konfor ve yaşam standardı için belirli maksimum sıcaklık değeri odalar için ayarlanır ve konfor sıcaklığı bulunana kadar Termostatik Vana ayarı her gün 1 °c düşürülerek yeterli sıcaklığa erişilir. Değişikliklerin , dış ortam sıcaklıklarının +/-5°C değiştiği durumlarda yapılması tavsiye edilir.

TASARRUF TEDBİRLERİ ve ÖNERİLER

Kalorimetre sisteminde faturamı düşürmek için ne yapmalıyım?

Kalorimetre sistemi tamamen enerji kullanımına bağlı olduğu için yapılacak ilk iş enerji tükeminizde tasarruf yapmaktır. Tasarruf yapılırken konforunuzdan herhangi bir ödün vermeden yapacağınız uygulamalar olduğu gibi konforunuzdan ödün vererek de yapılabilen işlemler vardır. Burada seçim kullanıcıya aittir. Aşağıda enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler üzerinde durulmuştur. Ayrıca konuttan uzun süreli ayrılma durumlarında ya da konutun uzun süreli kapalı tutulacağı hallerde vanalarının yasaya uygun şekilde tutulması unutulmamalıdır.

Isıtmada enerji tasarrufu nasıl yapılır?

  • Doğru havalandırma yapınız. (Pencereler kısa süreli, ama sonuna kadar açınız, uzun süreli ve açık pencerelerde dışarı çok ısı gider, ancak içeri çok az temiz hava gelir.)
  • Pencere ve kapıları izole ediniz. (Bu şekilde %5’e varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz . )
  • ısıtıcıların verimli çalışmasını sağlayınız. (Etrafının minimum 15 cm boşluk olması gerekir, etrafı boş ve açık olmayan radyatörler dışarıyı ısıtır.)
  • Perdelerin radyatörlerdeki hava sirkülasyonunu engellemesi önleyiniz. Radyatörler perde ile kapatılmamalıdır.
  • Geceleri oda sıcaklıkarını düşürebilirsiniz, (ortalama 18-20°C), ancak tamamen soğutmayınız.
  • Kullanılmayan odaların peteklerinin kapalı tutulması enerji tasarrufu sağlamaz, kullanılmayan odalarda minimum 15°C’nin altına düşmeyecek şekilde tedbir alınmalıdır.
  • Duvarda, pencerede ve zeminde görünen çatlakları tamir ediniz.
  • Kışın hava nemlendiricisi kullanınız. Hava kışın çok kuru olur ve kuru hava da soğukluk hissi uyandırır. Eğer bir nemlendirici alırsanız daha düşük sıcaklıklarda kendinizi daha rahat hissedersiniz ve kuru hava hem sizin sağlığınız için hem de mobilyalarınız için olumsuz sonuçlar yaratır.
  • Pencerenizin ve kapılarınızın kenarlarında olan hava sızıtılarını önlemek için pencere bandı ve süngerler kullanınız. Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının %25 oranında kaybına neden olmaktadır. Gündüzleri, güneş ışığını doğrudan alan pencerelerinizin perdelerini açık tutunuz.
  • Odaların sıcaklığının artması halinde pencereleri açmak yerine termostatik vana ayarını bir alt seviyeye düşürünüz. Oda sıcaklığını 1°C arttırmak için yaklaşık %6-15 oranında daha fazla enerji gerekmektedir.

Oda sıcaklığı 26°C olursa ısınma maliyeti %52,
Oda sıcaklığı 25°C olursa ısınma maliyeti %32,
Oda sıcaklığı 24°C olursa ısınma maliyeti %15 artacaktır.
Oda sıcaklığı 23°C iken enerji tüketimi 100 ise;
Oda sıcaklığı 22°C olursa tasarruf miktarı %6,
Oda sıcaklığı 21°c olursa tasarruf miktarı %12,
Oda sıcaklığı 20°c olursa tasarruf miktarı %18 gerçekleşecektir.