lsı Paylaşım Sistemi Nedir?
lsı paylaşım sistemi merkezi sistem ile ısınan binalarda ısı giderlerinin %30’unun bağımsız bölümlerin m2‘leri oranında, %70’inin ısı ölçüm cihazlarından okunan kullanım miktarları oranında paylaştırılması anlamına gelir.

Bireysel sistemler tek bir daireyi ısıtmak üzerine kurgulanmış sistemlerdir ve bunun en önemli dezavantajı bina içindeki diğer daireler sistemlerini kapattıklarında kendi dairenizi ısıtmak için daha fazla enerji harcamanız gerekmesidir. Merkezi sistemlerde ise müşterek ortamın ısıtılma giderlerine (%30) tüm daireler m2‘leri oranında katılır ve ısınma sisteminin tamamen kapatılmasına müsade edilmez.

İlk yatırım maliyeti ve işletme giderleri bireysel sistemlere göre daha düşüktür. Ekonomik ömrü fazladır. Kombilerde verim düşük, emisyon değeri yüksek olurken merkezi sistemde verim fazladır. Binadaki tüm daireler aynı anda ısındığından ve sıcaklık değerlerini muhafaza ettiğinden enerji kaybı azalır; dolayısıyla hem siz tasarruf edersiniz hem de ülke ekonomisine katkıda bulunursunuz.

lsı Paylaşım Sistemi Zorunlulukları
Konutlarda ısı giderlerinin tüketime göre paylaştırılması, 2 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ve Merkezi ısıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde ısınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik ile çözümlendi. Merkezi ısınma sistemiyle yapılan yeni konutlarda ısı gider paylaşım sistemlerinin kullanımı zorunlu oldu.

Buna göre merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz ve yapı kullanım izni verilmez. Merkezi ısınma sistemli mevcut binalarda ise beş yıllık geçiş süreci 2 Mayıs 2012 tarihinde tamamlanarak ısı gider paylaşım sistemleri zorunlu hale geldi.

lsı Paylaşım Sistemi Avantajları
Binanın merkezi ısıtma tesisatı ve daire içi tesisatlarının özelliklerine uygun ısı ölçüm ve kontrol cihazları belirlenir.

lsı ölçüm cihazları sayesinde ısı giderlerinin düzenli olarak ölçülmesi mümkün hale gelir ve ısı giderinin, %30’u bağımsız bölümlerin m2‘leri oranında, %70’i ısı ölçüm cihazlarından okunan kullanım miktarları oranında bağımsız bölümlere paylaştırılır.

Böylece merkezi sistemdeki ısınma konforu ile bireysel sistemlerin ısındığın kadar öde avantajı bir araya gelerek kullanıcılar açısından verimli ve daha düşük maliyetli ısınma imkanı ortaya çıkar.

  • Gider paylaşımı kullanıcıların tüketimlerine göre yapıldığı için adildir.
  • Kullanıcılar, her bir odanın ortam sıcaklığını kontrol edebilirler.
  • Sıcaktan bunalmaz veya yetersiz ısınma sorunları yaşamazsınız.
  • Isınma tüketiminin bireyselleşmesi ve herkesin tüketimine dikkat etmesi sonucu, ısınma konforunuzu kaybetmeden %30’1ara varan yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.
  • lsı gider paylaşım sistemine geçiş maliyeti çok kısa süre içerisinde yapılan enerji tasarruflarıyla kendisini amorti eder.
  • Tüketimin ölçülebilir ve kontrol edilebilir olması, ayrıca enerjisini ithal eden ülkemizin bütçesine katkı sağlar.
  • Kazana yakın olup fazla ısınan dairelerde penceleri açmak yerine, kalorifer vanalarının ayarlanması sonucu enerjide boşa harcama olmaz kazana uzak olup ısınmama sorunu olan dairelerde ise bu sorun ortadan kalkar.
  • Kullanım alanında kimsenin bulunmadığı saatlerde ortam sıcaklığını ayarlamak mümkün olduğundan, tüketim miktarını minimuma indirilerek daha az yakıt bedeli ödeme imkanı elde edilmiş olur.
  • Tasarruf sağlanması sonucu kalorifer sisteminin de daha verimli çalışması ve daha az yıpranması sağlanmaktadır.